CLAR Projektledning AB

CLAR Projektledning är ett konsultföretag med inriktning på installationssamordning och projektledning inom el, vs, vent, styr och sprinkler.

Exempel på tjänster är:

  • Installationssamordning
  • Projekteringsledning
  • Projektledning
  • Samordnad funktionsprovning
  • Samgranskning i Bluebeam
  • Energiutredningar
  • Granskning av handlingar mm

Uppdragsgivare är fastighetsägare, byggentreprenörer och installatörer

Av RISE certifierad byggprojektledare

Medlem i SBR’s byggprojektledargrupp